رینگ اسپورت

tire

این روزها خیلی از رانندگان بر این باورند که افزایش سایز رینگ و لاستیک اتومبیل، در افزایش قدرت مانور و فرمانپذیری آن بسیار موثر است، برخی نیز این کار را به منظور اسپرت کردن خودرو و افزایش زیبایی آن انجام میدهند. تعویض لاستیکها و استفاده از لاستیکهایی با پهنای بیشتر و رینگهایی با ابعاد بزرگتر میتواند تا حدودی باعث فرمانپذیری اتومبیل مخصوصاً در پیچهای تند شود و به همین علت است که از این نوع لاستیکها در خودروهای مسابقهای استفاده میشود. اما در مقابل معایبی هم دارند که استفاده از آنها را در خودروهای عادی محدود میکند. در ادامه مروری بر مزایا و معایب افزایش سایز رینگ و لاستیک خواهیم داشت.

مزایا

افزایش سایز رینگ و لاستیک در صورتی که اصولی انجام شود میتواند قدرت مانور و فرمانپذیری اتومبیل را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. این مساله در پیچهای تند و در سرعت زیاد محسوستر است. کاهش خط ترمز و کاهش سرعت توقف اتومبیل در ترمزهای شدید نیز از مزیتهای این کار به شمار میرود. البته باید توجه داشت که این موضوع با جنس و نوع طراحی عاجهای لاستیک رابطه مستقیم دارد و ممکن است پس از تعویض لاستیک با یک لاستیک پهنتر نتیجهای معکوس به دست آورید. مزیت دیگر این کار، افزایش زیبایی اتومبیل میباشد چرا که چرخهای اتومبیل معمولاً اولین قسمتی از آن است که جلب توجه میکند.