تیونینگ

tune

 

به نوعی میتوان گفت کلمه ای جدید در زبان است که شاید برای بسیاری معنی نداشته باشد! اما به طورکلی میتوان گفت: تیونینگ به معنای ارتقای فنی (و ظاهری)است. که شاید با کمی ریشه یابی بتوان معنای لغوی آن را ارتقاء دانست.

به طور کلی از ابتدای به وجود آمدن موجودی به نام اتومبیل تا به امروز همه ی کسانی که با اتومبیلها سر و کار داشته اند با تیونینگ آن آشنا بوده اند! اما نه با نامی مثل تیونینگ؛ اولین بار واژه ی تیونینگ در دهه ی ۶۰ میلادی معنی واقعی خود را یافت. در این دهه تولید اتومبیل وارد مرحله ی جدیدی شد و در کل اتومبیلها به ظاهر فعلیشان نزدیکتر میشدند. در این زمان بود که کم کم سازندگان اتومبیل از قبیل bmw به ساخت اتومبیلهایی با سطح خارجی زیاد رو آوردند. و این راه را برای تیونینگ بدنه باز میکرد. اما قبل از تیونینگ بدنه ، تیون آپ ( با همان معنای تیونینگ) اجزای داخلی و فنی اتومبیل در میان ماشین بازان رایج شد. به طوری که افراد به میل و اراده ی خود قطعات مختلفی از موتور و یا سایر قسمتهای خودرو را با قطعات غیر استاندارد ( منظور اینکه چیزی متفاوت با قطعات استاندارد کارخانه بوده اند و منظور کیفیت یا نوع تولیدشان نیست!)تعویض مینمودند. و با اینکار هندلینگ و قدرت خودرو را تحت تاثیر قرار میدادند!

 کم کم شرکتهایی به عنوان زیر مجموعه ی شرکتهای تولید کننده ی خودرو شروع به تیونینگ خودروهای شرکتهای مذکور نمودند!( یعنی خود کارخانه نیز امکان انتخاب اتومبیل تیون آپ شده را به شما میدهد!)

البته تیونینگ نیز مانند سایر فعالیتها باید در محدوده ای مشخص باشد! شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه محدوده ای؟ درجواب باید گفت: از آنجایی که در تیونینگ خودرو قطعات اتومبیل تعویض میگردد( یا اضافه میشود)در نتیجه خودرو در شرایطی غیر از شرایط اولیه قرار میگیرد. و ممکن است باعث به وجود آمدن حادثه گردد و یا ایمنی خودرو را تحت تاثیر قرار دهد!

حتی در بعضی از کشورها( من جمله  ایران!!) تیونینگ اگر از حد خاصی بیشتر باشد یا اتومبیل را از حالت استاندارد خود خارج سازد ممنوع است!!! حتی در مواردی دیده شده است که به تعویض کمک فنرها هم برخورد کرده اند! البته باید انصاف را نیز رعایت کرد که بعضیها از حد معمول زیاده روی کرده و باعث ایجاد بی نظمی شده و برخورد با آنها تقصیر خودشان است! البته این نکته را هم در نظر بگیریم که بعضی از ماموران محترم راهنمایی و رانندگی با کمال بی رحمی ( با عرض پوزش) ماشینی که تیون آپ شده را خوابانده و با جریمه های آنچنانی از راننده ی محترم استقبال میکنند!!!